Tin mới nhất :
Website Phần mềm kế toán của Đỗ Minh Hiếu
Gửi ngày : 01.01.2015
Để tiện việc cài đặt, cập nhật và nâng cấp các phần mềm kế toán. Việc hình t ...
  Thứ hai, 2/3/2015
Website Phần mềm kế toán của Đỗ Minh Hiếu - Gửi vào lúc : 01.01.2015
Để tiện việc cài đặt, cập nhật và nâng cấp các phần mềm kế toán. Việc hình thành Website này sẽ là một công cụ hỗ trợ thêm cho việc cập nhật và phát triển hệ thống phần mềm của tác giả. Cám ơn sự hỗ trợ từ nhiều mặt của các bạn gần xa (thông qua 2 website là www.dominhhieu.com và www.actoolsvn.com). - Phần mềm kế toán doanh nghiệp Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp. - Phần mềm kế toán doanh nghiệp Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. * Các bạn lưu ý: Ngày 06-11-2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế... Chúng tôi đã phát hành phiên bản [T] gồm 15T và 48T cập nhật từ ngày 01/1/2015 để các bạn sử dụng từ năm 2015.
Phần mềm Kế toán VLC_PTT
Phần mềm được cập nhật vào ngày : 05/02/2015
Phần mềm Kế toán VLC_PTT
>> chi tiết
Phần mềm Kế toán INC_15T
Phần mềm được cập nhật vào ngày : 03/01/2015
Phần mềm Kế toán INC_15T (Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) - Phiên bản năm 2015
>> chi tiết
Phần mềm Kế toán INC_15S
Phần mềm được cập nhật vào ngày : 03/01/2015
Phần mềm Kế toán INC_15S (Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) - Phiên bản năm 2014 (Bổ sung Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
>> chi tiết
Lần truy cập : 102386
© 2007 - 2008 Minh Hieu Solutions. All Rights Reserved. Powered by SunLight Mountain.